Cenník kŕmnych zmesí 25 kg balenie                                         sypká    granulovaná

BR 1 (Hyd 01) - kkz na výkrm brojlerových kurčiat - štartérová od 1. do 14. dňa veku         - 15,00 €      

BR 2 (Hyd 02) - kkz na výkrm brojlerových kurčiat - rastová od 15. dňa do 6. týždňa veku  - 14,50 €      -15,50 €

BR 3 (Hyd 03) - kkz na výkrm brojlerových kurčiat -finálna na dokrm do jatočnej hmotnosti -13,50 €       -14,50 €

K 1 (Hyd 04) -  kkz  na odchov kurčiat - ľahký typ od 1. dňa do 6. týždňa veku                     -14,50 €      

K 2 (Hyd 05) - kkz na odchov kurčiat - ľahký typ od 7. do 17. týždňa veku                             -13,50 €       -14,50 €

N (Hyd 10) - kkz pre úžitkové nosnice                                                                                     -12,50 €       -13,50 €

MR 2 (Hyd 15) - kkz na výkrm moriek -rastová II od 6. týždňa do 12. týždňa                         -14,50 €       -15,50 €

MR 3 (Hyd 16) - kkz na dokrm moriek od 13.týždňa do jatočnej hmotnosti                            -13,50 €       -14,50 €

VKČ 1 (Hyd 19) -kkz na výkrm kačíc a husí -štartérová od 1. do 21.dňa                               -14,50 €       -15,50 €

VKČ 2 (Hyd 20) - kkz na výkrm kačíc a husí - finálna od 22. dňa do jatočnej hmotnosti       -13,50 €       -14,50 €

Granule pre králiky - kompletné granulované krmivo na výkrm a odchov králikov  20 kg                        - 10,50 €  
Granule pre ovce -  kompletné granulované krmivo na výkrm a odchov oviec 20 kg                                -11,50 €

 

cenník

Kontakt

Výroba kŕmnych zmesí - Adrián Retzer Vlčkovce 44 ( mlyn )
Trnava
91923
www.krmnezmesivlckovce.sk
0905353887 mail@granuleprepsov.sk